Välkommen till Terafon!
Terafon är kommunikationsbyrån för dig med företag inom Business to Business eller Business to Consumer. Hör av dig, så ger vi dig ett optimalt resultat genom web och print men även via andra media.
 

Affärsmodell

Tillsammans går vi igenom vilka behov ni har och målsättningen med er kommunikation. Vi skapar en handlingsplan för varje område. Resultatet blir en skräddarsydd mediastrategi. För att se till att ni når era strategimål erbjuder vi många olika tjänster. Här är några:


Affärsidé – Vision

Första mötet: Vi sätter målsättningen och syftet med kommunikationen på pränt. Detta bildar grunden för verksamheten och vårt samarbete.


Produktstrategi

Vi anpassar din produkts kommunikation till målgruppens behov och beteende. Detta kan omfatta förpackning, säljmaterial, annonser, web och mobila tjänster med mera.


Varumärkesstrategi

Håller du på att ta fram ett nytt varumärke? Eller är det dags att utveckla och förnya det gamla? Utifrån en nulägesanalys tas en genomarbetad strategi fram, inklusive en grafisk profil, för att stärka ditt varumärke och skapa förtroende hos dina kunder.
 


Kommunikationsstrategi

Ett bolags kommunikation behöver en klar målsättning för att lyckas. Vi kan skapa kännedom, ändra attityder eller generera direkt försäljning. Tillsammans fastställer vi syfte, inriktning, målgrupp, hinder och hur ni blir maximalt motiverade. Med strategin som grund, skapar vi ett koncept som sedan används genomgående i all intern och extern kommunikation.
 

Kundcase
Plants: image 1 0f 18 thumb
 
Plants: image 2 0f 18 thumb
 
Plants: image 3 0f 18 thumb
 
Plants: image 4 0f 18 thumb
 
Plants: image 5 0f 18 thumb
Plants: image 6 0f 18 thumb
 
Plants: image 7 0f 18 thumb
 
Plants: image 8 0f 18 thumb
 
Plants: image 9 0f 18 thumb
 
Plants: image 10 0f 18 thumb
Plants: image 11 0f 18 thumb
 
Plants: image 12 0f 18 thumb
 
Plants: image 13 0f 18 thumb
 
Plants: image 14 0f 18 thumb
 
Plants: image 15 0f 18 thumb

Plants: image 16 0f 18 thumb
 
Plants: image 17 0f 18 thumb
 
Plants: image 18 0f 18 thumb
 
 

Ytterligare några vi gjort uppdrag för


Kontaktuppgifter
Terafon AB
Jungmansgatan 1
413 15 Göteborg

 
 

Tobias Thulin
Art Director

tobias@terafon.se

073-20 22 820

Org.nr 556825-3370
Bankgiro 703-5710